FOTOĞRAF YÜKLEME SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşmedeki platform ifadesi, "alphaturk.com" alan adı altında yayın yapan internet sitesi, buna bağlı forum, blog ve bu alan adını kapsayan tüm internet sayfaları ile bu siteye fotoğraf yüklemek amacıyla oluşturulan sonyfotograf.com internet sitesini ifade eder.
1- Platforma fotoğraf yüklenen veya gönderen ziyaretçi bu fotoğrafın Fikir ve Sanat Eserleri yasası gereğince tek eser sahibinin kendisini olduğunu, fotoğrafa ait maddi, manevi ve mali her türlü hakkın kendisine ait olduğunu, fotoğrafı umuma arz etme, yayınlama, çoğaltma ve dağıtma hakkının da tek sahibinin kendisi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
2- Platforma gönderilen fotoğrafların her türlü yasal hakkı eser sahibinden kalmaya devam eder. Eser sahibi platforma gönderse dahi fotoğrafın halen tüm hukuki haklarını muhafaza eder ve eseri üzerinde 5846 sayılı yasadan kaynaklanan tüm haklarını dilediği şekilde kullanabilir. 
3- Platforma gönderilen, yüklenen veya herhangi bir şekilde iletilen fotoğrafların eser sahibi, fotoğrafının bu siteler tarafından alphaturk.com internet sitesinde umuma arz edileceği ve internet ortamında herkese açık şekilde yayınlanacağı kabul etmektedir.
4- Platforma fotoğraf gönderen ziyaretçinin fotoğrafı eser sahibi tarafından yayının sona erdirilmesi bildirimi yapılmadığı sürece platformun internet sitesinde süresiz ve platform sahibinin uygun göreceği boyut, şekil ve yerde yayınlanabilir.
5- Fotoğrafı platforma gönderen ziyaretçi, bu fotoğrafın herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediği, hiç kimsenin kişisel haklarına tecavüz etmediğin, eserde tanınabilir şekilde yer alan bir kişi varsa, bu kişinin fotoğrafın internette yayını için gerekli izinlerin kendisini tarafından alındığını kabul ve taahhüt etmektedir.
6- Fotoğrafın internette yayını dolayısıyla platform ve platform sahibine yöneltilebilecek her türlü hukuki işlem ve talepten fotoğrafı yükleyen ziyaretçi bizzat ve müteselsilsen sorumludur.
7- Platform sahibi işbu sözleşme gereğince kendisine iletilen fotoğrafları gönderen ziyaretçinin beyanına istinaden iyi niyetle yayına soktuğunu, üçüncü bir kişi tarafından ziyaretçinin bu beyanın gerçek dışı olduğu kendisine bildirilir ve yüklenen fotoğrafa ilişkin kuvvetli delillerle hak sahipliği iddiasında bulunulursa, fotoğrafı makul en kısa zamanda yayından kaldırmayı ve gönderen ziyaretçinin IP adresi dahil elinde bulundan tüm bilgilerini hak iddiasında bulunan üçüncü kişi veya yasal mercilerle gerekli gördüğünde paylaşabileceğini beyan eder.